شرف شمس
99 بازدید
تاریخ ارائه : 2/6/2013 11:53:00 AM
موضوع: هیأت و نجوم

همه ساله روزهای پایان سال و اوایل سال جدید ، مراجعه برای اطلاع از زمان شرف شمس افزایش پیدا میکند.

 

در کتب نجوم احکامی ، زمان شرف شمس هنگامی است که ستاره خورشید (احتمالا مرکز ظاهری جرم خورشید) در درجه ۱۹ حمل قرار گیرد.

به دلیل حرکت تقدیمی کره زمین (حرکت دورانی محور حرکت وضعی زمین )   جایگاه نقطه اعتدال بهاری از صورت فلکی حمل ، به صورت فلکی حوت منتقل شده است .

این جابجایی که سالانه بسیار اندک است توسط تقویم نویسان لحاط نشده و شروع هر سال اول حمل در نظر گرفته میشود.

لذا علیرغم اینکه خورشید در صورت فلکی حوت است اما در تقاویم درج میشود برج حمل .

برهمین اساس اگر معیار شرف شمس ، ورود خورشید به درجه ۱۹ برج حمل باشد ؛ زمان شروع شرف شمس امسال ، ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه روز ۲۰ فروردین ( به وقت رسمی ایران ) سال جاری است .

اما اگر معیار شرف شمس ، ورود خورشید به درجه ۱۹ صورت فلکی حمل باشد ؛ زمان شروع شرف شمس روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ، حدود ساعت ۵:۴۰ دقیقه به وقت بین المللی ( ۹:۱۰ دقیقه به وقت رسمی ایران ) خواهد بود .

پیشنهاد میگردد کسانی که مقید هستند به انجام کارهای مخصوص شرف شمس که در برخی کتب از جمله هزار و یک نکته علامه حسن زاده و نیز کشکول کامل شیخ بهایی آمده است ؛ در هر دو زمان این کارها را انجام داده و نویسنده را نیز از نتایج باخبر نمایند .

 براساس گزارش گوگل ، مطالب مربوط به شرف شمس در اینترنت اجمالا مرور گردید و  متاسفانه مشاهده شد هیچ منبع معتبر و کاملی بر روی اینترنت در دسترس نیست !

اغلب منابعی که ذکر تاریخ  و یا ساعت نموده اند ؛ برای وقت و زمانی  خاص است که آن را به صورت عام نوشته اند ؛در صورتیکه ساعت و حتی در برخی موارد روز شرف شمس متفاوت است .

ظاهرا برخی بواسطه کسب درآمد از این راه و یا بواسطه کم اطلاعی ، داده های صحیح و یا کامل منتشر نکرده اند! از جمله اینکه روز ۱۹ فروردین را به واسطه عدم اطلاع ، اشتباها شرف شمس نوشته اند!

مطلب تکمیلی : ۱۹/۱/۹۱ ساعت ۱۵:۴۷

بینندگان گرامی باید توجه داشته باشند ، در اینجا فقط از لحاظ نجوم کروی به موضوع شرف شمس پرداخته شده است .

احکام و اعمال مربوط به شرف شمس ، موضوعی کاملا مجزا بوده و به دلیل نداشتن منبع معتبر فعلا در اینجا هیچ اشاره ای به آنها نخواهد شد .

همچنین لازم به ذکر است ، مطالبی که در اینترنت و حتی برخی سایت های مرتبط با مراکز حوزوی از جمله توسط کاربران سایت " پاسخگویی دینی  " در این خصوص منتشر شده ، هیچ وجاهت علمی نداشته و احتمالا خود ساخته کاربر مربوطه است ! 

 

 مطلب تکمیلی :۱۹/۱/۹۱ ساعت ۱۶:۲۲

باید توجه داشته که  درجه نوزدهم برج حمل ، از طول دایره البروجی ۱۸ تا ۱۹ است !

لذا اگر براساس این معیار بخواهد در نظر گرفته شود که اکثر تقاویم نجومی آن را لحاظ کرده اند ؛ در کتب نجومی باید نوشته میشد وقتی خورشید وارد درجه نوزدهم حمل میشود ؛ نه ۱۹ درجه حمل !