رویت هلال شعبان 1435
80 بازدید
تاریخ ارائه : 6/1/2014 7:58:00 AM
موضوع: هیأت و نجوم

در برنامه های رصدی حساس ، حضور پرتعداد رصدگران باعث کاهش دقت و افزایش امکان عدم  موفقیت می شود.

حداکثر تعداد  مناسب عبارتست از 3 نفر شامل  یک نفر رصدگر اصلی ، یک نفر دستیار رصدگر و یک نفر گزارشگر و وقایع نگار که البته کار خدمات و پشتیبانی را هم انجام می دهد.

ساعت 19:45 دقیقه پنجشنبه 8 خرداد ،  با مایوس شدن از رویت ، رصدگرانی که به صورت جمعی آمده بودند ، محل رصد را ترک نمودند. آقای مهندس رستمی پیشنهاد نمودند که تلسکوپ را جمع نکرده و تا غروب ماه به رصد ادامه دهیم . رصدگرانی که از این هنگام حضور داشتند عبارت بودند از آقایان مهندس سید قاسم رستمی و دوستان طلبه آقایان داداش نژاد و قاسمی و بنده .

دقایقی بعد از ساعت 20 آقای مهندس رستمی اعلام کردند  که دیده اند ، بنده پشت تلسکوپ قرار گرفتم چیزی احساس نکردم . شروع کردم به چرخاندن میلیمتری پیچ فوکوس در دوجهت... ناگهان هلال بسیار کم فروغ و ماتی خودنمایی کرد. چندثانیه ادامه دادم و بلافاصله از آقای مهندس رستمی خواستم که در پشت تلسکوپ قرار گیرند .

ایشان پرسید هلال چه شکلی بود و من گفتم از ساعت 8 تا 10و خیلی کم فروغ ... ظاهرا آقای قاسمی و خود ایشان به شکل های دیگری دیده بودند ...

ایشان بعد از اتمام رصد گفتند الان کاری میکنم که معلوم می شود چه کسی هلال را دیده است.

بعد تلسکوپ را روی عوارضی از کوه قرار دادند که شکل هلال بود. این عارضه کمانی کوه ، در درون تلسکوپ از ساعت 6 تا 12 و در قسمت دوم و سوم دایره قرار داشت.

بعد اعلام صحت رویت بنده را نموده و باستاد استهلال تماس گرفته و اعلام رویت نمودند.