خورشید وماه در قران
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه ‏قم
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : بابا میر